Teplo Klášterec
Teplo bez starostí

O společnosti

Společnost Teplo Klášterec s.r.o vznikla rozdělením odštěpením společnosti Městská energie s.r.o. a byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. ledna 2013.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je rozvod tepelné energie. Od prosince roku 2013 je společnost Teplo Klášterec s.r.o. vlastněna jediným společníkem společností ČEZ Teplárenská, a.s. (s obchodním podílem 100%).

Společnost Teplo Klášterec s.r.o. provozuje a vlastní 13 výměníkových stanic a zhruba 8 km rozvodů sekundárních sítí.

Informace pro veřejnost


Informace o neplánovaných odstávkách a poruchách

V tuto chvíli neevidujeme žádnou poruchu ani odstávku.

Informace o našich plánovaných odstávkách

Ze strany dodavatele tepla jsou pravidelně prováděny kontroly zařízení – vizuální i diagnostické. Na základě těchto kontrol jsou plánovány opravy a výměny zařízení. Některé opravy lze provést za provozu, pro některé je potřeba zařízení odstavit. I přes veškerou tuto činnost se však může vyskytnout porucha. Pak nezbývá než dodávky přerušit i v topné sezóně. Nicméně na stránkách je zpravidla uveden i důvod odstávky a veškeré činnosti jsou pak prováděny s maximálním nasazením, v co nejkratší lhůtě, aby byly dopady na odběratele minimální.

Co se týká dodávek tepla či teplé vody v minulém topném období, jednalo se především o nedodávky z titulu poruch na dodávce vody od SČVK nebo z titulu přerušení dodávek elektřiny do výměníkových stanic. A to ani přes veškerou snahu neovlivníme.

Ceník tepelné energie

Společnost stanovuje cenu tepelné energie v souladu s platnou legislativou a cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Předběžná cena tepelné energie pro rok 2019:
cena tepelné energie pro ohřev teplé vody 1 805,00 Kč/MWh bez DPH
2 075,75 Kč/MWh s DPH
cena tepelné energie pro vytápění 1 805,00 Kč/MWh bez DPH
2 075,75 Kč/MWh s DPH
Výsledná cena tepelné energie za rok 2018:
cena tepelné energie pro ohřev teplé vody 1 779,44 Kč/MWh bez DPH
2 046,36 Kč/MWh s DPH
cena tepelné energie pro vytápění 1 779,44 Kč/MWh bez DPH
2 046,36 Kč/MWh s DPH
Výsledná cena tepelné energie za rok 2017:
cena tepelné energie pro ohřev teplé vody 1 741,72 Kč/MWh bez DPH
2 002,98 Kč/MWh s DPH
cena tepelné energie pro vytápění 1 741,72 Kč/MWh bez DPH
2 002,98 Kč/MWh s DPH
Výsledná cena tepelné energie za rok 2016:
cena tepelné energie pro ohřev teplé vody 1 706,59 Kč/MWh bez DPH
1 962,58 Kč/MWh s DPH
cena tepelné energie pro vytápění 1 706,59 Kč/MWh bez DPH
1 962,58 Kč/MWh s DPH
Výsledná cena tepelné energie pro rok 2015:
cena tepelné energie pro ohřev teplé vody 1 756,88 Kč/MWh bez DPH
2 020,41 Kč/MWh s DPH
cena tepelné energie pro vytápění 1 756,88 Kč/MWh bez DPH
2 020,41 Kč/MWh s DPH
Výsledná cena tepelné energie za rok 2014:
cena tepelné energie pro ohřev teplé vody 1 733,91 Kč/MWh bez DPH
1 994,00 Kč/MWh s DPH
cena tepelné energie pro vytápění 1 733,91 Kč/MWh bez DPH
1 994,00 Kč/MWh s DPH
Výsledná cena tepelné energie za rok 2013:
cena tepelné energie pro ohřev teplé vody 1 785,92 Kč/MWh bez DPH
2 053,81 Kč/MWh s DPH
cena tepelné energie pro vytápění 1 785,92 Kč/MWh bez DPH
2 053,81 Kč/MWh s DPH

Ceny tepelné energie jsou případným spotřebitelům a všem odběratelům tepelné energie předávány formou Cenových ujednání, která jsou přílohou smluv o dodávce tepelné energie.

Služby pro zákazníky

V rámci mateřské společnosti, ČEZ Teplárenská, a.s., jsou poskytovány další služby pro zákazníky – viz. odkaz na webové stránky společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Kontakt

Teplo Klášterec s.r.o.
Jana Ámose Komenského 450
Miřetice u Klášterce nad Ohří
431 51 Klášterec nad Ohří

Registrace u OR KS Ústí nad Labem, odd. C, vl. 32459
IČ:  22801600
DIČ: CZ22801600

Telefon kancelář: 774 560 074
Telefon dispečer (Teplice): 411 124 906, 602 437 217
E-mail: klescova(@)teploklasterec(.)cz

Provozní doba: 7.00–15.00

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–10.00 a 13.00–15.00
Středa:  8.00–10.00 a 13.00–15.00

V případě potřeby lze domluvit předem telefonicky individuální termín schůzky.